Модулни приложения

Нашите модули за приложения са предназначени да подобрят гъвкавостта на вашата информационна система, да оптимизират вашата оперативна ефективност и да улеснят внедряването на новите ви прoдукти

Конфигуратор на продукти

Разработката на продукти е важен диференциатор на пазара. Нашето надеждно и гъвкаво решение ви позволява да проектирате и моделирате вашите застрахователни продукти. Можем да ви помогнем с:

 • Моделиране на всички бизнес процеси
 • Конфигуриране на обща информация, условия за допустимост, гаранции и нива на покритие, тарифи
 • Определяне на продуктов каталог
 • Управление на регулаторни рамки
 • Интеграция на информационни системи

Хранилище за данни

Поставянето на клиента в центъра на вниманието, е по-важно от всякога. Ето защо се създава необходимост от хранилище за данни на клиентите ви. Нашето решение дава възможност да се създаде унифицирано хранилище достъпно по всяко време, което позволява и по-добро потребителско изживяване.

 • Осигуряване на уникалността на всеки човек в ИС
 • Управление на лични данни – адреси, роли и пр.
 • Мониторинг на всички регулярни задължения свързани с управлението на лични данни
 • Управление на синхронизирането на данни чрез стратегия адаптирана към нуждите и изискванията ви (API и/или flow)

Работно пространство на потребителя

Подобряването на потребителското изживяване и същевременно запазването на направените инвестиции е голямо предизвикателство за много компании. Нашето BPO приложение подобрява потребителското изживяване, повишава продуктивността и улеснява бизнес процесите. Приложението позволява още и:

 • Една входна точка за стартиране на всички ваши приложения
 • Каталог с дефинирани бизнес процеси
 • Интегриране на вече съществуващи приложения и системи като CRM, Back Office или BI

Управление на бизнес процеси

С разрастването на вашия бизнес, вътрешно управление става все по-сложно. Управлението на бизнес процесите в съответствие с оперативната организация е голямо предизвикателство. Инструментът за управление на бизнес процеси на TINQIN ще ви помогне да:

 • Моделирате и управлявате вашите бизнес процеси
 • Изградите каталог с предварително дефинирани задачи
 • Разпределяте и управлявате работата в рамките на фирмената организация

Как създаваме софтуерните си решения?

Фокусираме се върху изискванията на клиента и ги обличаме в иновации

Определяме клиентските изисквания
Създаваме прототипи и определяме бюджет
Започваме разработката

Ускорители

Ние предлагаме компоненти за ускоряване на развитието на вашите приложения

Графични компоненти - Уеб интерфейс

Вашите уеб приложения трябва да бъдат модерни, интуитивни и предоставящи чудесно потребителско изживяване. Точно това Ви предлага TINQIN UI със своето хранилище на графични компоненти:

 • Ускорено разработване на вашите уеб приложения
 • Изцяло персонализиран, адаптивен и стилизиран уеб дизайн
 • Сигурно внедряване
 • Лесна поддръжка и разширяване с нови функционалности

Управление на бизнес правила

Нашето централизирано хранилище дава възможност за консолидиране на бизнес правилата на вашата организация и за опростяване на тяхната поддръжка:

 • Създаване на библиотека от условни или изчислителни правилаa
 • Изпълнение и симулация на бизнес правила
 • Цялостна интеграция чрез собствения ни приложно-програмен интерфейс TINQIN API

Въпросник и диагностика

Този инструмент ви дава възможност да създавате въпросници под формата на дърво на решенията, за да разберете по-добре ситуацията и да вземете най-правилното решение. Той ще ви помогне за:

 • Конфигуриране на поредица от въпроси според получените отговори
 • Анализ на събраната информация
 • Даване на препоръки базирани на получените отговори

Застрахователен модел - IDM

Нашият инструмент е концептуален модел на застрахователни данни, който представя основните му субекти и който може да се използва от приложения, изискващи бизнес логика. С него можете да:

 • Определяте бизнес субекти и техните атрибути
 • Дефинирате правила за интегритет
 • Улеснявате моделиранено на бизнес правилата
 • Позволявате моделирането на правила за трансформация на данни със системи на трети страни
Viamedis
MGEN
Uneo
Thelem
Crédit by Sphinx
Harmonie Mutuelle
Solly Azar
Thelem
Viamedis
Aviva
Groupama
Uneo
Natixis
RegenLife
LaLux