Разработване на проекти

Развитието на ИТ е стратегически въпрос за всяка компания, независимо дали става дума за увеличаване на производителността, защита на данните, продажба или дори създаване на нови продукти или услуги. Ние ще ви помогнем за разработване на индивидуални приложения и внедряване на софтуерни решения. Може да разчитате на нас за:

  • Подобряване на отзивчивостта и гъвкавостта на ИС чрез персонализирани инструменти и бизнес модули
  • Конфигуриране, внедряване и интегриране на софтуер
  • Разработка на уеб услуги за по-добра интеграция с вашите приложения;
  • Мигриране на бизнеса ви на различни платформи, включително статично и динамично тестване
  • Дефиниране на изискванията, функционални спецификации, обучение, управление на промяната

Поискай оферта

sales@tinqin.com

От тази услуга се възползваха


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tinqinco/public_html/wp-content/themes/tinqin/template-parts/single/single-solutions.php on line 240